Čo môžete čakať v spoločnosti Denkstatt? Zaiste inšpirujúce úlohy a neustále nové výzvy v oblasti životného prostredia, udržateľného rozvoja a spoločnosti. Osobná zodpovednosť a zdravé sebavedomie sú rovnako dôležité ako poctivosť a radosť pri práci v tíme. Samozrejme, aj my robíme chyby - ale zároveň sa z nich rýchlo poučíme, pretože o nich hovoríme a kvalita našej práce má najvyššiu prioritu.

Zaujali sme Vás? Tešíme sa na Vašu žiadosť o zamestnanie: office@denkstatt.sk