Efektívne prepojenia sú predovšetkým o rozširovaní príležitostí a vytváraní plodných partnerstiev. Úzke vzťahy s inými organizáciami nám umožňujú podeliť sa o našu víziu, vzdelávať špecifickú časti spoločnosti a realizovať vysoko špecializované a komplexné projekty. Dynamické prepojenia sú rozhodujúce pri vážnych a trvalých zmenách. Z tohto dôvodu sme súčasťou mnohých organizácií a pracovných skupín, a tiež preto spájame sily s nezávislými poradcami vždy, keď nám to pomôže zlepšiť výsledky pre našich klientov. Takáto spolupráca maximalizuje odbornosť, kreativitu a inovatívnosť, ktoré máme k dispozícií. Mnohé z našich partnerstiev sú výsledkom dlhoročnej úspešnej spolupráce. Rovnako tiež vnímame prebiehajúce školenia a rozvojové programy, ako dôležitý prostriedok k tomu, aby boli naše poznatky stále aktuálne.

Spolupráca