My v Denkstatt-e nielen veríme v spoločensky zodpovedné podnikanie, my podľa neho aj žijeme. Sociálna a environmentálna zodpovednosť a udržateľnosť sú neoddeliteľnou súčasťou našej obchodnej stratégie. Naše skúsenosti ukazujú, že zabudovanie udržateľnosti do vášho obchodného modelu môže vytvoriť obrovské príležitosti.

                                                     
Denkstatt - Správa o udržateľnosti 2011          Denkstatt - Správa o udržateľnosti 2008