Skupina denkstatt má zastúpenie v 6 krajinách: Rakúsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Srbsko.

Okrem centrály vo Viedni má denkstatt aj svoju pobočku v centre technológií a služieb v Reichramingu v Hornom Rakúsku.

DS Bulgaria DS Romania DS Hungary DS Solvakia DS Austria