Denkstatt je jedna z najväčších poradenských firiem v Strednej a Východnej Európe, ktorá poskytuje poradenstvo podnikateľským subjektom, samosprávam (obce, mestá, Európska komisia) a ďalším partnerom. 

Denkstatt pôsobi v šiestich krajinách: centrála je vo Viedni, dcérské spoločnosti sú v Bratislave, Budapešti, Sofii a Temešvári.

Skupina denkstatt má viac ako 80 vysoko motivovaných a kvalifikovaných špecialistov, vyškolených v manažérskych, technických disciplínach. Niektori zamestnanci pracujú v spoločnom podniku denkstatt-enertec. Ten zamestnáva odbornikov vo všetkých oblastiach energetického plánovania a optimalizácie a rieši zložité otázky energetického inžinierstva v priemyselnom odvetvi a v sektore výroby elektriny.