Naša misia

“Tvoríme udržateľnú ekonomiku, ekológiu a spoločnosť”

Našim cieľom je podporiť úspech našich klientov prostredníctvom udržateľných obchodných praktík a inovácií v životnom prostredí.

Udržateľnosť vnímame ako paradigmu, v ktorej spoločnosti tvoria dlhodobé hodnoty pre všetky zúčastnené strany. Pritom je dôraz kladený na rozvoj strategických príležitostí pre inovácie a riadenie, a tiež identifikáciu, meranie a usmerňovanie ekonomických, sociálnych a environmentálnych výziev.

Na tieto výzvy reagujeme využitím našich odborných znalostí z rôznych oblastí: trvalo udržateľný rozvoj a zmena klímy, hospodárenie so zdrojmi, etické obchodné praktiky, spoločná tvorba hodnôt a otázky energií - od ich získavania až k využitiu.

Čo vidíme ako základ úspešnej spoločnej práce? Odvahu skúšať nové spôsoby myslenia a vytvárať spoločné prístupy s pohľadom do budúcna.

Naše hodnoty

Naše hodnoty sú základom nášho záväzku k etickým obchodným praktikám.

Sme:

Čestní: Veríme v pravdu a dodržiavanie zákona. Nechceme mať nič dočinenia s úplatkárstvom alebo korupciou.

Otvorení: Sme otvorení rozdielnym pohľadom a názorom, rozmanitosti a dialógu, rôznym kultúram a prostrediam.

Rešpektujúci: Rešpektujeme našich zamestnancov a klientov, ostatných obchodných partnerov ako aj životné prostredie.

Hľadíme do budúcna: Blížime sa k holistickému hodnoteniu nápadov a aktivít. A v našich prístupoch vždy prijímame dlhodobú perspektívu.