Bez komunikácie a dialógu sa nič nerozvíja. Žiaden tím, organizácia alebo manažment. Preto Vám ponúkame pomoc s vnútorným rozvojom Vašej organizácie a s externou komunikáciou - najmä pri citlivých témach. Tiež by sme Vám radi ukázali, ako sa dá Vaša stratégia a projekty hladko integrovať do podnikania.


Komunikácia

Ak sa Váš projekt dostane do ťažkostí, alebo sa vyskytujú nedorozumenia a rečová či kultúrna bariéra bráni vyriešeniu problémov, môžeme vám pomôcť pri komunikácii.

Pokračovať v čítaní →

Zapojenie zainteresovaných strán

Kto sú zainteresované strany? To je zvyčajne kľúčová otázka, pretože ak medzi sebou nehovoria správni partneri, tak všetko, čo sa povie, nemá žiaden význam.

Pokračovať v čítaní →

Sociálny dizajn

Sociálny dizajn sa zaoberá optimalizáciou osobných a komunikačných sietí, v ktorých sa ako ľudia pohybujeme.

Pokračovať v čítaní →